Bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur onroerend goed niet vanzelfsprekend

Printvriendelijke versie

Het erven van aandelen in een of meer bv’s die woningen verhuren komt weliswaar niet elke dag voor, maar het is wel een gecompliceerde erfenis. Zo moet bepaald worden of degene die de aandelen erft een onderneming in materiële zin drijft, dat wil zeggen een onderneming die actief opereert om winst te behalen. Daarvoor moet de vraag beantwoord worden of de behaalde winst meer is dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Als dat zo is, dan geldt namelijk de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dat scheelt de erfgenaam veel geld.

Eerst een voorbeeld van een situatie waarin de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing is. Het geërfde vermogen van de bv bestaat uit onder meer 15 panden. Deze worden alle verhuurd. Het gaat er nu om of het doel van deze verhuur is om een rendement te behalen die een normale winst bij vermogensbeheer overstijgt. In het voorbeeld zijn de panden verspreid over een periode van bijna dertig jaar aangekocht. Dat is geen bedrijfsactiviteit van grote omvang en evenmin blijkt van een groter rendement dan bij normaal vermogensbeheer zou zijn behaald.

Dan het voorbeeld waarin de bedrijfsopvolgingsregeling wel van toepassing is en waar er dus sprake is van een onderneming in materiële zin (met het doel meer winst te behalen dan bij normaal vermogensbeheer). In dit voorbeeld gaat het om verschillende vennootschappen die onroerend goed verhuren met een waarde van vele miljoenen euro’s. Die werkzaamheden zijn zowel qua hoeveelheid als qua inhoud zodanig dat die worden aangemerkt als meer dan normaal actief vermogensbeheer. Dan is sprake van het exploiteren van onroerend goed met als doel daar winst mee te behalen.

Wilt u meer weten over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling bij het erven van ondernemingsvermogen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/24, ECLI:NL:GHARL:2013:8439