Vruchtgebruiker mag hypotheekrente eigen woning aftrekken

Printvriendelijke versie

Er is iets veranderd voor mensen die in een testament het vruchtgebruik van een woning kregen, terwijl die woning met hypotheek is belast.

Deze situatie komt bijvoorbeeld vaak voor als een iemand overlijdt en een partner en kinderen achterlaat. De partner krijgt dan in het testament een vruchtgebruik van de nalatenschap, de kinderen noemt men dan ook wel de hoofdgerechtigden of ‘bloot eigenaren’. Als zich in de nalatenschap een eigen woning met hypotheek bevindt, zal de partner de hypotheekrente waarschijnlijk graag af willen trekken van de inkomstenbelasting.

Sinds 1 januari 2013 is er een voorwaarde in de wet opgenomen dat hypotheekrente alleen afgetrokken kan worden als de hypotheekschuld ook van de belastingbetaler zelf is, in dit geval de partner. Daar zit gelijk het probleem, want de ‘bloot eigenaren’ ofwel de kinderen hebben in dit geval huis en hypotheek geërfd, en de partner mag het huis gebruiken maar moet wel de hypotheekrente betalen.

Om te voorkomen dat door de nieuwe regeling de vruchtgebruikers opeens geen hypotheekrente meer zouden mogen aftrekken, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat de renten en kosten die een vruchtgebruiker in deze gevallen betaalt toch afgetrokken mag worden. De schuld moet wel voldoen aan alle eisen voor een eigenwoningschuld en de eigenwoningregeling moet van toepassing zijn voor de vruchtgebruiker.

Bron: Staatscourant 2014, 6641