Gebruiksrecht eindigt na overdracht grond

Printvriendelijke versie

Het komt nogal eens voor dat buren met elkaar een afspraak maken over het gebruik van een perceel grond. De buurman, eigenaar van een perceel grond, heeft geen directe bestemming voor deze grond en gaat er mee akkoord dat de andere buurman de grond gratis mag gebruiken. Ook al is dit gratis gebruiksrecht vastgelegd in een notariële akte, men is zich vaak niet bewust van de gevolgen voor dit gebruiksrecht als de grond in andere handen overgaat.

Dat was ook het geval in een zaak voor het Gerechtshof Den Bosch in februari van dit jaar. Een gratis in gebruik afgestaan perceel grond werd door de eigenaar overgedragen aan een ander. De vraag was nu of de nieuwe eigenaar was gebonden aan de afspraak om de grond gratis ter beschikking te blijven stellen.

Het gerechtshof was van oordeel dat op grond van de notariële akte de oorspronkelijke eigenaar van de grond de verplichting op zich had genomen de grond gratis aan zijn buurman ter beschikking te stellen. Deze verplichting gold alleen tussen de oorspronkelijke eigenaar en de gebruiker. Als de eigendom van de grond in andere handen komt, gaat de verplichting tot het gratis ter beschikking stellen van de grond niet over op de nieuwe eigenaar.

Dat is anders als in de notariële akte niet alleen het gebruiksrecht tussen partijen is overeengekomen, maar in diezelfde akte ook is bepaald dat bij overdracht de verplichting de grond gratis ter beschikking te stellen, overgaat op de nieuwe eigenaar.

Omdat dit laatste niet in de notariële akte was geregeld, eindigde het gebruik bij overdracht aan een ander.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten bij in gebruik geven van grond? Laat u dan deskundig door ons kantoor adviseren. Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 25 februari 2014, GHSHE:2014:534