Lening van de bank met hulp van familieleden

Printvriendelijke versie

Het zal ook in uw familie wel eens zijn voorgekomen. Een jong stel wil een woning kopen of de eigen woning te verbouwen. Echter om de kosten van aankoop of de verbouwing te financieren hebben zij een hypothecaire lening van een bank nodig en zoals in deze crisistijd vaker blijkt, is de bank niet altijd bereid op basis van het gezamenlijk inkomen van het stel een financiering te verstrekken.

Vaak wordt door de bank als voorwaarde gesteld, dat familieleden (bijv. ouders) zich als medeschuldenaar of als borg moeten verbinden ten opzichte van de bank. Als de te hulp schietende familieleden tijdens of aan het eind van de looptijd van de lening een bedrag aan de bank voldoen ter aflossing van de lening, kunnen zij dit bedrag dan terugvorderen van het jonge stel? Ook als in de hypotheekakte de familieleden worden aangeduid als medeschuldenaar?

Volgens het Gerechtshof Amsterdam is alleen van belang wat partijen zelf in hun onderlinge verhouding hebben bedoeld. Ook al worden de te hulp schietende familieleden in de hypotheekakte aangeduid als medeschuldenaar, als het de bedoeling van partijen was om de familieleden alleen als extra zekerheid voor de bank te laten dienen, komt aan hen het recht toe het namens het jonge stel (de schuldenaren) aan de bank betaalde bedrag terug te vorderen. Dat deze familieleden niet als medeschuldenaren kunnen worden aangemerkt, wordt nog eens onderstreept door het feit, dat zij natuurlijk op geen enkele wijze van de lening of de woning, waarvoor de financiering was bedoeld, hebben kunnen genieten.

Bent u ook van plan uw kinderen bij aankoop van een woning financieel te steunen? Raadpleeg dan ons notariskantoor voor een deskundig advies. U kunt te allen tijde een afspraak maken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 21 januari 2014, GHAMS:2014:86