WOZ-waarde voor niet bewoonde woning

Printvriendelijke versie

Als iemand een woning erft, moet er aangifte gedaan worden voor de erfbelasting. De erfgenaam moet op het aangifte biljet voor de woning de WOZ-waarde van het sterfjaar invullen.

De rechtbank Zeeland - West-Brabant moest onlangs oordelen over een erfgenaam die vond dat de WOZ-waarde niet van toepassing was, omdat de overledene de laatste tien maanden voor zijn overlijden in een verzorgingstehuis had gewoond.
De rechtbank is het niet met de erfgenaam eens. Bepalend is of de woning bestemd was om er in te wonen en niet of de overledene er op moment van overlijden ook daadwerkelijk aanwezig was. Wel mag de erfgenaam conform de nieuwe regeling de WOZ-waarde van het jaar na overlijden afwachten om te bezien of deze lager is.

Hebt u vragen over de aangifte erfbelasting na overlijden? Neem gerust contact met ons op, voor een enkele vraag of om de aangifte door ons kantoor te laten verzorgen.

Bron: Rechtbank Zeeland - West-Brabant, 18 februari 2014, RBZWB:2014:1060