Gezamenlijk gezag digitaal aanvragen

Printvriendelijke versie

Al meer dan een half jaar kunt u als ouders via het Digitaal loket Rechtspraak het gezamenlijk gezag over een kind aanvragen. Vergeleken met daarvoor is de procedure eenvoudiger en goedkoper geworden. U kunt de aanvraag thuis doen en u hoeft geen schriftelijke bewijsstukken meer in te leveren. Het loket Rechtspraak doet zelf de controles.

Met uw DigiD heeft u toegang tot het digitale formulier ‘aanvragen gezamenlijk gezag’. Uw gegevens worden automatisch uit de gemeentelijke basisadministratie gehaald en gecontroleerd. Het formulier gaat digitaal naar de rechtbank, waar de griffie de aanvraag controleert en verwerkt in het Centraal Gezagsregister. Aansluitend ontvangt u de bevestiging van inschrijving.

Juridische werking van een echtscheidingsverzoek
Een andere belangrijke aanpassing in de regelgeving gaat over zaken die geregeld moeten worden na een echtscheiding. Op dat gebied is sprake van nog een opvallende regel. Van echtscheidingsverzoeken die bij het gerecht binnenkomen en het einde betekenen van de gemeenschap van goederen tussen beide partijen, moet niet alleen de ontvangstdatum door de griffie worden vastgelegd maar ook het tijdstip van ontvangst. Dat komt omdat in de wet is bepaald dat de gemeenschap van goederen ophoudt te bestaan op het moment waarop het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dan wel een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of opheffing van de gemeenschap.
Deze regeling is van belang voor de zogenaamde ‘derdenwerking': de indiening van het echtscheidingsverzoek – en de vastlegging daarvan bij de rechtbank – werkt ook ook ten opzichte van derden, bijvoorbeeld als het gaat om schulden die na die datum en dat tijdstip zijn gemaakt.

Wilt u meer weten over het aanvragen van gezamenlijk gezag of over de juridische werking van uw echtscheidingsverzoek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2014/75