Gevolgen verlenen hypotheek voor toekomstige schulden

Printvriendelijke versie

Niet elke ondernemer is zich bewust van de gevolgen van het sluiten van een hypotheek voor de financiering van zijn privéwoning. De ondernemer verstrekt in dergelijke gevallen zekerheid aan de bank voor de terugbetaling van de voor de financiering van de woning benodigde lening evenals voor toekomstige schulden. Vooral deze laatste bewoordingen kunnen tot veel misverstand en onbegrip leiden.

Als de ondernemer enige tijd later zowel in privé als in zijn functie van directeur van zijn bv met de bank een kredietovereenkomst tekent voor een kredietfaciliteit voor zijn bv kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Stel dat de ondernemer zijn aflossingsverplichting van zijn bedrijfskrediet niet nakomt, dan is de bank in principe gerechtigd tot openbare verkoop van de privéwoning over te gaan. Immers de zekerheid aan de bank was ook verstrekt voor toekomstige schulden en de ondernemer had zich ook privé als schuldenaar voor het zakelijke krediet verbonden ten opzichte van de bank.

Aan het gerechtshof Arnhem werd in maart 2011 de vraag voorgelegd of de bank in zulke gevallen mag overgaan tot openbare verkoop van de privéwoning. En dan vooral in gevallen waarbij de rente- en aflossingsverplichtingen van de privé-woning wel volledig worden nagekomen. De ondernemer/schuldenaar was van oordeel dat het tot de zorgplicht van de bank behoort om hem bij het afsluiten van de kredietfaciliteit voor zijn bv te wijzen op het feit, dat de hypotheek ook tot zekerheid voor zakelijke schulden dient, waarvoor hij zich privé had verbonden. De ondernemer vordert schorsing van de openbare verkoop.

Het gerechtshof is van oordeel dat het niet ondenkbaar is, dat in een bodemprocedure de bank in het ongelijk wordt gesteld. Maar deze onzekerheid is onvoldoende om tot schorsing van de openbare verkoop te besluiten. Wel weegt het belang van de ondernemer/schuldenaar bij schorsing van de openbare verkoop zwaarder dan het belang van de bank bij voortzetting van de executie. Temeer nu de verkoopopbrengst bij openbare verkoop onvoldoende zal zijn om de zakelijke schulden af te lossen. De rechter schorst daarom de openbare verkoop.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak hiervoor gerust een afspraak met ons kantoor.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 1 maart 2011, NJF 2011/168