Collectieve actie tegen aanslagen erfbelasting niet nodig

Printvriendelijke versie

Tot aan de Hoge Raad is er gediscussieerd over de vraag of er sprake was van discriminatie bij het erven van ondernemingsvermogen. Dit omdat er in Nederland een zeer grote vrijstelling voor erfbelasting geldt, voor erfgenamen die ondernemingsvermogen erven. Erfgenamen die een ‘gewone erfenis’ krijgen hebben die vrijstelling niet en moeten veel meer belasting betalen.

De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, heeft inmiddels gezegd dat er geen sprake is van discriminatie. Maar dat heeft de gemoederen niet gesust. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft aangekondigd een procedure te beginnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze stichting roept iedereen die vanaf 2005 tot heden erf- en schenkbelasting heeft betaald op zich tegen betaling aan te sluiten bij hun initiatief. Maar is dat nodig?

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer is er namens een drietal betrokken ministeries antwoord gegeven op deze vraag. Volgens de ministers is aansluiting bij de SMCO niet vereist, ook niet om te voorkomen dat iemand zijn of haar rechten verliest. Iedereen die denkt belasting te kunnen claimen kan daarvoor in beginsel zelf een verzoekschrift indienen bij het Europese Hof, daaraan zijn geen griffierechten verbonden en een advocaat is niet verplicht. Wel is er een aantal criteria waaraan moet worden voldaan, zodat het verzoekschrift in behandeling wordt genomen. Deze voorwaarden zijn te vinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Meer informatie en een instructie voor het indienen kan men vinden op www.echr.coe.int

Bron: Notamail 2014/77