Haken en ogen aan onderneming in nalatenschap

Printvriendelijke versie

Een nalatenschap waar een onderneming in zit is in ons ondernemende land een regelmatig voorkomend verschijnsel. De afwikkeling van dat specifieke onderdeel in de nalatenschap kan – zo blijkt in de praktijk – nogal eens tot problemen leiden. Als er voor het bedrijf een opvolger vanuit de erfgenamen is, komen de erfgenamen in veel gevallen een gematigde overnameprijs overeen, zodat de opvolger het bedrijf ook echt kan voortzetten. Dat gaat niet altijd vanzelf, wat kan leiden tot een verzoek aan de rechter om dat voor elkaar te krijgen.

De wet kent een artikel waarin de voortzetter in staat wordt gesteld de onderneming over te nemen tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. Er gelden echter wel voorwaarden om dat daadwerkelijk te kunnen realiseren. Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waarin de vlieger van de voordelige overname niet op gaat. Dat geldt bijvoorbeeld als de nalatenschap beneficiair is aanvaard, dat wil zeggen onder de voorwaarde dat er uiteindelijk een positief saldo overblijft. Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard, zijn alle erfgenamen vereffenaar. Als er onder die omstandigheden onenigheid is tussen de erfgenamen, wordt er niet begonnen met de vereffening.
De rechter kan nadere regelingen treffen, maar hij kan niet zo ver gaan dat de (overige) erfgenamen van aansprakelijkheid tegenover de schuldeisers worden ontslagen. Als die schulden van forse omvang zijn, ontstaat een complexe situatie waarin geen ruimte is voor de bedrijfsovernemer om de onderneming voor minder dan de marktwaarde over te nemen.

Wilt u meer weten over het overdragen of overnemen van een onderneming uit een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/78, GHARL:2014:2269