Normaal onderhoud komt voor rekening vruchtgebruiker

Printvriendelijke versie

In het kader van de verdeling van een nalatenschap of op een andere wijze kan iemand het vruchtgebruik verkrijgen van een woning. De vruchtgebruiker mag gebruik maken van de woning en daaruit 'de voordelen behalen' (het woongenot, of de inkomsten behouden uit verhuur van de woning). Iemand anders is dan eigenaar van de woning (ook wel genoemd de blote eigenaar), maar door het vruchtgebruik kan hij niet veel met de woning omdat de vruchtgebruiker de woning mag gebruiken door er zelf in te gaan wonen of te verhuren aan derden.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in geval van vruchtgebruik dat de gewone lasten en herstellingen voor rekening komen van de vruchtgebruiker. Van eventuele noodzakelijke buitengewone herstellingen moet de vruchtgebruiker de blote eigenaar op de hoogte stellen en hem de gelegenheid geven om herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten. In bepaalde gevallen kan de vruchtgebruiker de buitengewone herstellingen voor eigen rekening laten uitvoeren, maar het is niet altijd gerechtvaardigd de kosten daarvan terug te vorderen bij de blote eigenaar.

In een procedure voor de Rechtbank Noord-Holland vorderde de vruchtgebruiker de blote eigenaar te veroordelen voor de kosten van het vervangen van een cv-ketel en de kosten die waren gemoeid met de reparatie aan het dak en de dakkapel.

Volgens de rechtbank is het vervangen van de oude cv-ketel niet aan te merken als een buitengewone herstelling, maar vallen deze kosten onder gewoon onderhoud, dat voor rekening komt van de vruchtgebruiker. Anders is het gesteld met de kosten van reparatie van het dak en de dakkapel. Deze kosten worden gezien als kosten voor buitengewone herstellingen, die normaliter voor rekening komen van de blote eigenaar. Deze laatste kosten waren door de vruchtgebruiker betaald, maar de rechtbank was van oordeel dat het herstel van het dak en de dakkapel tot voordeel strekt van de blote eigenaar. Met andere woorden, door deze reparatie wordt de blote eigenaar ongerechtvaardigd verrijkt en dient hij ook de kosten daarvan te vergoeden aan de vruchtgebruiker. Op grond van de wet is de blote eigenaar niet verplicht om een dergelijke reparatie op zijn kosten te (laten) uitvoeren, maar op grond van redelijkheid en billijkheid moet hij deze kosten wel aan de vruchtgebruiker voldoen. De reparatie is namelijk een buitengewone herstelling die voor normale bewoning van de woning noodzakelijk is.

Wilt u meer weten over het dragen van kosten van onderhoud door blote eigenaar en vruchtgebruiker? Maak hiervoor gerust een afspraak met ons kantoor. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 februari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:2029