Positie van kinderen bij vechtscheiding wordt verbeterd

Printvriendelijke versie

De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van VWS nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. Zij doen dat om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding. Op de eerste plaats zijn ouders verantwoordelijk voor een fatsoenlijk verloop van hun scheiding. Relevante instanties, zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving, moeten mogelijke problemen vroeg signaleren, stoppen en daarbij de schade voor kinderen tot een minimum beperken. De nieuwe plannen dragen daar aan bij.

Een landelijke voorlichtingscampagne richt zich op het aanspreken van ouders en het sociale netwerk van ouders en kinderen, zodat tijdig aan de bel kan worden getrokken om schade te voorkomen of te beperken. De stem van het kind wordt versterkt door de start van een online workshop door kinderen voor ouders en door een verbeterde inzet van de bijzondere curator.
Er worden pilots gestart waarin de organisatie van preventief hulpaanbod bij scheiding door gemeenten centraal staat. Jeugdzorg Nederland stelt een handboek samen om hulpverleners te ondersteunen, die omgaan met een gezin waar escalatie van een scheiding speelt of dreigt. Zij moeten op tijd aan de bel trekken om schade te voorkomen of te beperken. Ook de rechtspraak gaat pilots starten waarin één rechter de gehele echtscheidingsprocedure behandelt.

De plannen zijn er gekomen na overleg met ouders, kinderen, de Rechtspraak, advocatuur, gemeentes en VNG, hulpverleningsorganisaties, Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de Inspectie Jeugdzorg, verschillende wetenschappers en de Kinderombudsman. Zij zijn deskundig op het gebied van problematische echtscheidingen en delen de zorgen van de bewindspersonen.
Van een vechtscheiding wordt gesproken wanneer ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Wilt u meer weten over echtscheiding en de juridische gevolgen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Persbericht Justitie 31 maart 2014