Drie dagen bedenktijd geldt ook bij woningen bestemd voor verhuur

Printvriendelijke versie

De wetgever heeft een particuliere koper van een woning na het tekenen van een schriftelijke koopovereenkomst, nog drie dagen de tijd gegeven om alsnog van de koop af te zien. Betreft de aankoop een recreatiewoning die voor verhuur is bestemd, dan heerst in de praktijk vaak nog de opvatting dat de wettelijke bedenktijd van 3 dagen niet van toepassing is.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in november 2013 in een soortgelijke zaak duidelijkheid verschaft. Het ging in deze zaak om de verkoop van een recreatiewoning door een bv aan een particulier. Binnen 3 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst zag de particuliere koper van de koop af. De bv was van mening dat koper in dit geval geen beroep op de wettelijke bedenktijd toekomt, aangezien de koper de woning had gekocht om deze te verhuren. Omdat de koper niet wilde meewerken aan de levering is deze volgens de verkoper de contractueel overeengekomen boete van 20% van de koopsom verschuldigd.

Het gerechtshof maakte korte metten met de verkoper. Volgens het gerechtshof is voor een beroep op de wettelijke bedenktijd bepalend of er sprake is van een tot woning bestemde onroerende zaak én of de koper een particulier is en dus niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Niet van belang is of de woning wordt gebruikt voor zelfbewoning of voor verhuur is bestemd. Het enkele feit dat koper de woning kocht om deze te verhuren, betekent nog niet dat hij niet als particulier handelt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij maken graag tijd voor u vrij.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 november 2013, GHARL:2013:9017