Gratis gebruik grond eindigt bij verkoop van de grond

Printvriendelijke versie

Stel, u bent fervent tuinier en uw buurman heeft nog een perceel grond achter zijn huis liggen dat door hem niet wordt gebruikt. U komt met hem overeen dat u de grond gratis mag gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt ook nog eens in een notariële akte vastgelegd. Welke rechten hebt u als uw buurman zijn woning, samen met de grond die u gebruikt, verkoopt aan een derde? Kunt u dan nog steeds aanspraak maken op het gebruiksrecht van de grond?

De overeenkomst met uw buurman behelst een persoonlijk recht tot gebruik van de grond. Uw buurman moet door deze overeenkomst dulden dat u gratis gebruik maakt van de grond. Dit houdt echter niet in dat de verplichting van uw buurman ook overgaat op een volgende eigenaar van de grond. De nieuwe eigenaar is niet gebonden aan de afspraken tussen u en uw buurman. Dat zou anders zijn geweest als in de notariële akte niet alleen het gebruik was vastgelegd maar ook was bedongen dat bij overgang van de grond naar een derde, die verplichting ook rust op een opvolgende eigenaar. In juridische termen wordt dit een kwalitatieve verplichting genoemd. Een dergelijke overeenkomst moet worden neergelegd in een notariële akte en moet tevens worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster zodat het voor iedereen kenbaar is.

Wilt u er zeker van zijn dat u de grond kunt blijven gebruiken ook als de grond in andere handen overgaat? Laat u dan adviseren door ons kantoor. Wij maken graag tijd voor u vrij.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 25 februari 2014, GHSHE:2014:534