Bij verhuurd vastgoed nog geen onderneming

Printvriendelijke versie

Wie aandelen in een vennootschap erft, kan bij voortzetting van het bedrijf aanspraak maken op de bedrijfsopvolgingsregeling. Die regeling bespaart de opvolger een fors bedrag aan erfbelasting. De fiscus zit echter bovenop de toepassing van deze regeling om te voorkomen dat zij belasting misloopt. Die twee tegengestelde belangen zorgen nogal eens voor juridische onenigheid, die dan voor de rechter moet worden uitgevochten. Een uitgesproken voorbeeld daarvan is het erven van aandelen in een vennootschap die onroerend goed (registergoed) verhuurt.

Of de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is, blijkt af te hangen van de waarde van de onroerendgoedportefeuille, of er sprake is van huurachterstand of leegstand en of er voldoende geld beschikbaar is om facturen en schulden te betalen. Als al die voorwaarden gunstig uitpakken, beter zijn dan bij normaal vermogensbeheer en betrokkenen daar wekelijks een forse hoeveelheid uren in steken, dan kan een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling nauwelijks worden geweigerd. Zij halen met die inzet immers een hoger rendement dan zonder die inspanningen het geval zou zijn geweest.

Staatssecretaris terughoudend bij toepassing
De Staatssecretaris van Financiƫn blijft ook met dergelijke uitspraken in de hand terughoudend bij toepassing van de gunstige fiscale faciliteit in dit soort zaken. Om als onderneming aangemerkt te kunnen worden, moet er sprake zijn van meer en inhoudelijk lastiger werk dan normaal is bij het beheer van onroerend goed. De uiteindelijke beoordeling zal afhangen van de feiten en omstandigheden. Alleen omvang van de portefeuille en de manier waarop dat gefinancierd is en beheerd wordt, leidt niet automatisch tot de conclusie dat er sprake is van een onderneming. De betrokkenen zullen moeten aantonen dat zij met hun werk een winst willen behalen die groter is dan het rendement bij normaal vermogensbeheer.

Wilt u meer weten over de erkenning als onderneming na het erven van aandelen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/97