Huwelijkse voorwaarden in zicht van faillissement

Printvriendelijke versie

De meeste mensen stellen huwelijkse voorwaarden op voordat zij gaan trouwen. De aanleiding is meestal dat één van de partners een eigen bedrijf heeft of daarover nadenkt. Een andere reden kan zijn dat beide partijen hun eigen vermogen voor zichzelf willen houden. Een enkel echtpaar bedenkt pas tijdens huwelijk dat zij graag afspraken willen maken over de wijze waarop zij met hun vermogen en huishoudkosten omgaan.

Tot voor kort moest de rechter toestemming geven als er tijdens een huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden werden gemaakt. De rechter keek met name of de echtgenoten in de nieuwe huwelijkse voorwaarden hun bezittingen niet zodanig verdeelden dat de schuldeisers van één van de echtgenoten benadeeld zouden kunnen worden. Het indienen van het verzoekschrift en het betalen van de bijbehorende griffierechten schrikte mensen vaak af om de akte alsnog te laten maken.

Tegenwoordig kan het maken – en ook wijzigen – van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk bij de notaris plaatsvinden en is de rechter niet meer nodig. Ook de notaris toetst of de huwelijkse voorwaarden niet nadelig uitpakken voor schuldeisers. Toch vernietigde de rechter onlangs nog een akte van huwelijkse voorwaarden. De man ging kort na het maken van de huwelijks voorwaarden failliet. Achteraf bleek dat de overwaarde op het huis van de man door het maken van de huwelijks voorwaarden nog maar voor de helft, in plaats van volledig, beschikbaar was voor zijn schuldeisers. Om profijt te hebben van huwelijkse voorwaarden is het tijdig en weloverwogen opstellen van de akte dus van groot belang.

Gaat u binnenkort trouwen? En bent u nog aan het nadenken over huwelijkse voorwaarden? Wij zetten u graag in een oriënterend gesprek uiteen welke mogelijkheden er zijn, ook als u nu nog geen eigen bedrijf heeft, maar dat voor de toekomst niet uitsluit!

Bron: Notamail 2014/81