Strafkorting in testament voor kinderen

Printvriendelijke versie

Soms zijn ouders er niet gerust op dat hun kinderen netjes meewerken bij de afwikkeling van het testament. In testamenten worden daarom wel zogenaamde strafbepalingen opgenomen.

Zeker als de kinderen iets krijgen wat misschien tegenvalt of als zij moeten wachten op hun erfdeel kan het voorkomen dat kinderen gaan dwarsliggen. Ouders nemen soms bepalingen op om de kans dat hun kinderen niet meewerken zo klein mogelijk te maken. Dat kan door in het testament op te nemen dat een executeur de afwikkeling doet of door het kind geen erfgenaam te maken, maar alleen een legaat te geven. Soms wordt het kind aangespoord om mee te werken door hem te korten op zijn erfdeel als hij zich verzet tegen bepalingen in het testament of tegen de uitvoering van het testament.

De rechter moest onlangs nog oordelen over een geval waarbij de moeder en haar ene zoon vonden dat de andere zoon zich verzette tegen het testament van de vader. De andere zoon had beneficiair aanvaard, advocaten en notarissen geraadpleegd, met de executeur gecorrespondeerd en de rechter gevraagd om de executeur te vervangen. Al deze acties hadden tot veel vertraging geleid. Maar de rechter was het niet met moeder en zoon eens. Het gedrag van de andere zoon was geen verzet tegen het testament, maar de gewone uitoefening van zijn rechten als erfgenaam.

Overweegt u uw testament anders in te richten zodat de kans op onmin tussen de erfgenamen zo klein mogelijk wordt? Wij nemen graag de mogelijkheden met u door, zodat u een keuze kunt maken die bij u past.

Bron: Notamail 2014/100