Onroerend goed soms wel, soms niet onder bedrijfsopvolgingsregeling

Printvriendelijke versie

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft een bron van geschillen tussen belanghebbenden en de fiscus. Dat geldt vooral als er onroerend goed mee gemoeid is. Een van de vragen waarmee de rechter geconfronteerd wordt is, of door ouders geschonken aandelen in een bv waarin onder meer huizen en bedrijfspanden worden verhuurd, onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Het antwoord daarop blijkt af te hangen van de verwachting of een meer dan normaal vermogensrendement zal worden behaald.

Een concreet voorbeeld is de schenking van bv-aandelen door de directeur aan zijn kind. De bv is eigenaar van een flinke hoeveelheid huizen en bedrijfspanden die worden verhuurd. Het werk in de bv vergt een inzet van ongeveer dertig uur per week. De vraag is of het kind recht heeft op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Bij de beoordeling van die vraag gaat het er eerst om of er sprake is van een onderneming. Dat is pas zo als er een organisatie is waarin geld (kapitaal) rondgaat en waarin arbeid moet worden verricht, met het doel winst te behalen. Bij onroerend goed komt daar nog bij dat het werk dat daarmee gepaard gaat, meer moet omvatten dat bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Daarvan is in elk geval sprake als iemand er wekelijks dertig uur insteekt. De rechter zal ook kijken naar het gewicht van de contacten die er in dat kader worden onderhouden en naar de mate waarin die van belang zijn voor het succes van de activiteiten van de bv.

De bv – vader en kind – zullen willen uitgaan van de vergelijking tussen door de bv behaalde rendementen en de behaalde (lagere) rendementen op spaarrekeningen. Voor de fiscus is het aantrekkelijker om uit te gaan van de vergelijking met de (hogere) rendementen van de Nederlandse Vastgoedindex. Voor de rechter maakt dat niet uit. Die kijkt naar het geheel van de activiteiten (aard en omvang), naar de expertise van de eigenaar en naar de mate waarin de continuïteit van de onderneming met de aandelenschenking wordt beoogd. In het concrete voorbeeld betekent dit dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is.

Wilt u meer weten over het veilig stellen van de faciliteiten voor het overdragen of schenken van aandelen tegen aantrekkelijke fiscale voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/101, GHARL:2014:2901