Omvang oppervlakte in koopakte niet maatgevend

Printvriendelijke versie

Als u een gedeelte van een perceel grond koopt, zal in de notariële akte van eigendomsoverdracht het perceel nauwkeurig moeten worden omschreven. Daarbij is niet alleen van belang dat een circa oppervlakte wordt vermeld, maar dat aan de akte ook een tekening wordt gehecht waarop het door u gekochte perceel is aangegeven.

Nadat de akte bij de notaris is getekend, ontvangt u na enige tijd een uitnodiging van de landmeter van het Kadaster om tesamen met de verkoper de grenzen van het door u gekochte perceel aan te wijzen. Het is natuurlijk verstandig dat u al vóór aankoop van de grond met de verkoper in het terrein de grenzen van het perceel aangeeft bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes. Dan staat in ieder geval vast wat u hebt gekocht. De landmeter zal aan de hand van de door u en de verkoper met paaltjes aangegeven grenzen de werkelijke oppervlakte bepalen.

Vaak blijkt na uitmeting door het Kadaster dat de werkelijke oppervlakte afwijkt van de grootte die in de akte van eigendomsoverdracht is vermeld. U zult dan genoegen moeten nemen met de door het Kadaster bepaalde oppervlakte. Wilt u er zeker van zijn dat u het aantal vierkante meters verkrijgt dat u heeft gekocht, dan is het zinvol het perceel vóór het tekenen van de koopakte door het Kadaster te laten uitmeten. Dat kan eenvoudig door de notaris te verzoeken een opdracht tot uitmeting aan het Kadaster te geven. Binnen 20 werkdagen na het verzoek zal het Kadaster het perceel opmeten.

Wilt u vooraf de exacte oppervlakte weten van het perceel dat u heeft gekocht? Vraag dan de notaris dit te laten uitmeten door het Kadaster. Wij zijn u graag daarin behulpzaam.

Bron: Rechtbank Utrecht, 16 juli 2008, HA ZA 07-1703