Opzegging huur bij renovatie woning

Printvriendelijke versie

Het zal u maar overkomen. U woont al jaren in een huurwoning gelegen in een gezellige buurt. Op eens ontvangt u een brief van de verhuurder, waarin staat dat deze de huur voor een bepaalde datum opzegt omdat de verhuurder noodzakelijke renovatiewerkzaamheden wenst te laten uitvoeren. Kan dat zomaar?

Om de huur op te zeggen moet de verhuurder volgens het Burgerlijk Wetboek gegronde redenen hebben. Een reden voor opzegging van de huur kan zijn dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik (daar valt het plan om de woning te verkopen niet onder). De verhuurder moet daarbij wel aantonen dat de huurder, andere – vervangende – woonruimte kan verkrijgen. Ook moet de verhuurder aantonen dat renovatie van de woning niet mogelijk is zonder beëindiging van de huur.

In procedures over beëindiging van de huurovereenkomst zal de rechter altijd een belangenafweging maken. Als de exploitatiekosten echter beduidend lager zijn dan de huuropbrengst kan de verhuurder er belang bij hebben dat de woning wordt gerenoveerd. Immers na renovatie mag volgens de wet een huurverhoging worden doorgevoerd. Als komt vast te staan dat de renovatiewerkzaamheden alleen kunnen worden uitgevoerd als de huurovereenkomst wordt beëindigd, kan het gerechtvaardigd zijn de huurovereenkomst te beëindigen. Voor de ontruiming van de woning zal aan huurder altijd een redelijke termijn worden gegund. Ook is niet uitgesloten dat verhuurder en huurder een nieuwe huurovereenkomst (met een verhoogde huurprijs) sluiten na renovatie van de woning. In die gevallen zorgt verhuurder meestal voor tijdelijke vervangende woonruimte.

Wilt u meer weten over opzegging van een huurovereenkomst? Bel ons! Wij bieden u daarin inzicht en kunnen u adviseren over hoe hiermee in juridische zin om te gaan.

Bron: Hoge Raad, 26 maart 2010, LJN BL06983