Moeilijk onder koude uitsluiting huwelijksvoorwaarden uit te komen

Printvriendelijke versie

Er bestaan nog flink wat huwelijkse voorwaarden waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en die ook geen verrekenbedingen bevatten. Dat betekent dat de echtgenoot met het minste geld en de minste goederen bij een huwelijkseinde door overlijden over het totale vermogen (minus het vrijgestelde bedrag voor echtgenoten) van zijn of haar overleden partner erfbelasting moet betalen. Het betekent ook dat die echtgenoot er bij een eventuele scheiding bekaaid afkomt. Die kans is groot, aangezien vier op de tien huwelijken stranden.

Het is niet verwonderlijk dat de minder bedeelde echtgenoten na een echtscheiding proberen om onder de gevolgen van dergelijke huwelijkse voorwaarden uit te komen. Soms lukt dat ook, bijvoorbeeld als de ene echtgenoot tijdens het huwelijk al vermogen heeft overgedragen aan zijn of haar partner. Is dat bij u het geval, dan heeft u wettelijke mogelijkheden om te voorkomen dat u dat geld of die goederen moet teruggeven. In het recht wordt die vermogensoverdracht namelijk beschouwd als een verbintenis.

Minder eenvoudig is het om argumenten als redelijkheid en billijkheid op te voeren. Dat blijkt uit eerdere uitspraken van gerechtelijke instanties. Bijvoorbeeld met een beroep op onvoorziene omstandigheden om af te kunnen wijken van de huwelijkse voorwaarden. Eén van de gescheiden partners voerde aan dat voor beide echtgenoten bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden een scheiding geen optie was. Dat was gebaseerd op hun religieuze achtergrond. Om die reden was daarmee in de huwelijkse voorwaarden ook geen rekening mee gehouden. Bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden was het uitgangspunt uitsluitend dat de boerderij van de ene partner beschermd zou zijn bij een faillissement van de camping van de andere partner.

De uitleg die deskundigen wel geven aan het begrip ‘onvoorziene omstandigheden’ is dat het niet moet worden gelezen als ‘onvoorzienbaar’, maar juist als ‘niet in voorzien’. Met die uitleg zou dit beroep mogelijk succes kunnen hebben. De rechter ziet in dergelijke situaties niet zo snel onvoorziene omstandigheden. Het is volgens de rechter inherent aan huwelijkse voorwaarden dat deze juist gelden bij echtscheiding. De persoonlijke overtuiging van beide partners verandert daar niets aan.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden en de gevolgen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: JPF 2013/6