Als de executeur zijn werk niet doet

Printvriendelijke versie

Wilt u uw erfgenamen niet belasten, of bent u bang dat uw erfgenamen niet door één deur kunnen? Dan kunt u in uw testament een executeur benoemen die de afwikkeling van uw nalatenschap voor uw erfgenamen verzorgt.

Waarschijnlijk denkt u hierbij aan een toegewijd persoon met – bij voorkeur – kennis van zaken. Af en toe blijkt echter dat een executeur zich niet zo goed van zijn taak kwijt.

De taak van de executeur is tegenwoordig nauwkeurig in de wet omschreven, en daar moet de executeur zich aan houden. In uw testament kunt u uw eigen wensen nog toevoegen. Bijvoorbeeld een verzoek aan de executeur om al uw persoonlijke documenten te vernietigen.

Als de executeur zijn taak gaat uitoefenen, betekent dat niet dat hij de erfgenamen links kan laten liggen. Hij moet de erfgenamen regelmatig en uit eigen beweging informeren. Daarnaast moet hij tijdig actie ondernemen en zorgvuldig omgaan met uw bezit. Doet hij dat niet, dan kunnen de erfgenamen hem om informatie vragen. Maar blijft de executeur weigeren of traag en risicovol werken, dan kunnen de erfgenamen naar de rechter stappen om de executeur te laten vervangen.

Heel vaak blijkt achteraf dat een aangestelde executeur is geschrokken van de omvang en complexiteit van zijn taak. Omdat hij dit niet durft toe te geven raakt hij steeds verder achter met zijn werk en worden de erfgenamen steeds achterdochtiger. Tot het moment dat de zaak escaleert. En dan is het te laat.

Wilt u dit voorkomen? Dan kan een gesprek bij de notaris samen met uw beoogd executeur zeer verhelderend zijn. Uw executeur weet wat hem te wachten staat en samen kunt u nog het nodige voorbereiden. Daarna kunt u uw testament echt met een gerust gevoel in de kast leggen.

Bron: Notamail 2014/115