Echtscheiding én scheiding van tafel en bed tegelijkertijd mogelijk

Printvriendelijke versie

Een opmerkelijke situatie. Een echtpaar wil hun huwelijk beëindigen, waarbij de ene partner echtscheiding aanvraagt en de andere partner om geloofsredenen niet verder wil dan scheiding van tafel en bed. Deze situatie kwam tot uitdrukking nadat de door de vrouw aangevraagde echtscheiding door de rechtbank werd gehonoreerd. De man ging daartegen in beroep en verzocht het hof – in plaats van de echtscheiding – scheiding van tafel en bed uit te spreken. De vrouw blijft bij haar verzoek om echtscheiding.

Gezien de verzoeken van beide partners is duurzame ontwrichting van het huwelijk aanwezig, Dat is juridisch een geaccepteerde grond voor zowel echtscheiding als voor scheiding van tafel en bed.
Iemands geloofsovertuiging kan in die situatie niet het uitspreken van de echtscheiding voorkomen. Echter, in deze zaak wees het hof beide verzoeken toe! Er staat nergens in de wet dat het niet toegestaan is zowel de echtscheiding als de scheiding van tafel van bed uit te spreken. Althans, dat is van toepassing op situaties waarin eerst echtscheiding is uitgesproken en pas daarna de scheiding van tafel en bed. Andersom is niet mogelijk.

Het hof kon aan beide verzoeken tegemoet komen omdat het verzoek tot scheiding van tafel en bed door de man is gedaan na het uitspreken de echtscheiding op verzoek van de vrouw. De Hoge Raad heeft in 2000 al aangegeven dat deze constructie geen onaanvaardbare rechtsgevolgen heeft. Is de uitgesproken echtscheiding ingeschreven bij de burgerlijke stand, dan is vanaf dat moment het huwelijk door echtscheiding geëindigd. De daarna uitgesproken scheiding van tafel en bed heeft dan feitelijk geen betekenis meer. Als de echtscheidingsbeschikking niet is ingeschreven, dan zijn beide partners van tafel en bed gescheiden zodra tegen de beschikking geen verzet of hoger beroep meer kan worden aangetekend.

Wilt u meer weten van de juridische mogelijkheden om uit elkaar te gaan? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2014/392; ECLI:NL:HR:2000:AA6158