Erfdienstbaarheid van invloed op WOZ-waarde

Printvriendelijke versie

Als uw perceel grond is belast met een erfdienstbaarheid kan dit leiden tot een waardevermindering van uw eigendom. In dichtbevolkte stadsdelen kan het voorkomen, dat de strook grond voor uw woning in gebruik is als trottoir. Omdat deze strook uw eigendom is, zal er in het verleden een erfdienstbaarheid ten gunste van de straat (vaak eigendom van de gemeente) zijn gevestigd. Deze erfdienstbaarheid houdt dan in, dat u als eigenaar van het trottoir moet dulden dat deze strook grond wordt gebruikt om voetgangers doorgang te bieden.

Dat deze beperking van de eigendom invloed kan hebben op de vaststelling van de WOZ-waarde bleek in een zaak voor het Gerechtshof Arnhem in 2003. Na ontvangst van de WOZ-aanslag, maakt de eigenaar van een strook trottoir voor zijn woning bezwaar tegen de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde. Het gerechtshof is het met de eigenaar van het trottoir eens, dat deze strook grond geheel wordt gebruikt door derden en de eigenaar daarvan geen profijt heeft. Het feit dat de eigenaar geen genot heeft van deze strook grond met als gevolg dat door de daarop rustende erfdienstbaarheid de waarde van de woning negatief wordt beïnvloed, was voor de rechter aanleiding de WOZ-beschikking naar beneden aan te passen.

Hebt u redenen om de vaststelling van de WOZ-waarde aan te vechten? Legt u uw reden aan ons notariskantoor voor. Wij kunnen u bij het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van advies dienen. Bel ons voor een afspraak.

Bron: Hof Arnhem; 19 februari 2003; nr 01/03177; FutD 2003/0641