Let op met een last in uw testament!

Printvriendelijke versie

Stel, u hebt een reislustig en favoriet neefje. In uw testament laat u hem een fors bedrag na. Maar u neemt daarbij een zogenaamde last op, namelijk dat hij dat bedrag wel moet gebruiken om een wereldreis van te maken.

Als het neefje bij uw overlijden gehandicapt is geraakt en de wereldreis niet meer zal kunnen maken, rijst de vraag of hij het legaat uit uw testament wel kan krijgen.

Dit kan alleen als de rechter de last vervallen verklaart. Dat zal de rechter zeer waarschijnlijk doen als het voor uw neefje onmogelijk is geworden om de last uit te voeren. Maar ook als hij de wereldreis niet gaat maken, terwijl hij het wel zou kunnen, kan de last vervallen verklaard worden als de erfgenamen dat aan de rechter vragen.

Het kan soms raadzaam zijn om in uw testament een wens op te nemen in plaats van een last. In dit geval betekent het dat uw neefje zijn wereldreis niet hoeft te maken om het bedrag te krijgen. Daarnaast bespaart u hem ook de soms kostbare gang naar de rechtszaal om dat geregeld te krijgen.

Staat er een last in uw testament? Wellicht is het goed om de consequenties nog eens door te spreken. Wij helpen u graag.