Erfenis opeten? Schulden slikken!

Printvriendelijke versie

Als u nog niet zeker weet of u een erfenis zou willen aanvaarden, zorg er dan voor dat u zich niet als erfgenaam gedraagt. Doet u dat wel dan loopt u het risico niet meer zelf te kunnen kiezen en moet u de erfenis aanvaarden, ook als deze negatief is.

Onlangs moest de rechter in Den Haag oordelen over een dergelijke zaak. De erfgenamen hadden na de begrafenis samen gegeten en de rekening uit de erfenis betaald. Later bleek dat er schulden in de erfenis zaten en wilden zij liever van de erfenis afzien.

Maar één van de schuldeisers vond, dat de erfgenamen zich door hun dinertje ten laste van de erfenis, al als erfgenaam hadden gedragen. Hij vorderde het hele bedrag dat de overledene hem schuldig was op. Het etentje kwam de erfgenamen duur te staan want de rechter bepaalde dat zij de schuldeisers moesten betalen.

Wilt u voorkomen dat u een erfenis moet accepteren terwijl u niet weet of er schulden zijn? Het beneficiair aanvaarden biedt daarvoor de oplossing. Wij kunnen u daarbij helpen. Voordat u gaat handelen nemen wij graag de bijzonderheden met u door en krijgt u een gedegen advies.

Bron: Notamail 2014/138