Erfbelasting betalen met kunst

Printvriendelijke versie

Wist u dat erfbelasting in sommige gevallen ook in natura betaald kan worden?
Als u een erfenis krijgt waarin zich voorwerpen van kunsthistorische of cultuurhistorische waarde bevinden, kan de Minister van Financiën geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen van de verschuldigde erfbelasting als u een dergelijk voorwerp overdraagt aan de staat. De minister scheldt maximaal 120% van de waarde van het voorwerp kwijt, maar niet meer dan de verschuldigde erfbelasting. Als het voorwerp veel meer waard is dan de verschuldigde erfbelasting, kan de minister besluiten om het verschil deels te vergoeden.

Een verzoek om erfbelasting met kunst te mogen betalen moet ingediend zijn binnen acht weken, nadat de aanslag voor alle verkrijgers van het kunstvoorwerp onherroepelijk vast staat. Een speciaal hiervoor ingestelde commissie buigt zich hier vervolgens over. De commissie toetst of het een voorwerp is dat voorkomt op de Lijst van beschermde voorwerpen in de zin van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Als dat niet zo is dan moet het om een onvervangbaar en onmisbaar object gaan, of van groot nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn.

Bent u benieuwd of zich in uw bezit voorwerpen bevinden waarmee uw nabestaanden een beroep op de regeling zouden kunnen doen? U kunt bij ons informeren naar de mogelijkheden. Echter pas als de erfgenamen het voorwerp echt hebben geërfd en een beroep willen doen op de regeling, wordt er een beslissing genomen.

Bron: KWEP 2014/2, p 10