Voorkeursrecht tot koop genegeerd

Printvriendelijke versie

Ondernemers die een bedrijfspand voor een langere periode huren, laten vaak ook een recht van eerste koop in de huurovereenkomst vastleggen. Dit voorkeursrecht houdt in dat bij voorgenomen verkoop van het pand door de verhuurder de huurder een voorkeursrecht heeft het pand te kopen tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

In een zaak voor het Gerechtshof Den Bosch in 2007 was de verhuurder iets te voortvarend te werk gegaan. Verhuurder zegt in 2001 de huur op en huurder maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot verlenging. Partijen zijn overeengekomen dat de huurovereenkomst op 31 augustus 2002 zal eindigen. Vooruitlopend daarop heeft de verhuurder in mei 2002 het pand aan een ander te koop aangeboden. Volgens de huurder is daardoor zijn voorkeursrecht geschonden. De verhuurder is het daar niet mee eens, omdat de eigendomsoverdracht pas na 31 augustus 2002 zal plaatsvinden.

Naar het oordeel van het gerechtshof zijn de bewoordingen in de huurovereenkomst van doorslaggevende betekenis. In de huurovereenkomst wordt gesproken over een voorgenomen verkoop tijdens de looptijd van de huurovereenkomst. Aangezien aan de huurovereenkomst pas op 31 augustus 2002 een einde zou komen en het te koop aanbieden van het pand in mei daarvoor plaatsvond, had de verhuurder de plicht het pand eerst aan de huurder aan te bieden. Het voorkeursrecht was dus wel degelijk geschonden.

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen van de uitleg van bijzondere clausules in huur- of andere contracten? Bel ons dan voor een afspraak. Wij kunnen u hierover deskundig adviseren

Bron: Hof Den Bosch, 5 juni 2007, nr. C0600056/MA