Koper failliet na betaling waarborgsom

Printvriendelijke versie

Het storten door de koper van een waarborgsom bij de notaris of het deponeren van een bankgarantie bij de notaris is een gebruikelijke voorwaarde bij vastgoedtransacties. Dit biedt de verkoper enige zekerheid voor het geval de koper weigert mee te werken aan de levering. Maar wat gebeurt er als de koper vóór het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris failliet gaat?

Valt de waarborgsom dan in het faillissement van de koper en wat kan de verkoper doen om dit te voorkomen? Zodra de koper de waarborgsom heeft gestort op de derdengeldenrekening van de notaris, houdt de notaris de waarborgsom voor de koper. De verkoper kan hierover dus nog niet beschikken. Als de koper zijn verplichting tot afname van het vastgoed niet nakomt, is de notaris gerechtigd de waarborgsom uit te betalen aan de verkoper. Gaat de koper vóór de juridische overdracht failliet dan valt de waarborgsom in het faillissement van de koper en zal de curator deze terugvorderen van de notaris.

Om dit te voorkomen kan in de koopovereenkomst worden bepaald dat de waarborgsom aan de verkoper is verschuldigd als boete voor het niet meewerken aan de levering op het moment dat de koper failliet wordt verklaard tenzij de curator in het faillissement van de koper binnen een redelijk termijn verklaard alsnog zijn medewerking te willen verlenen aan de uitvoering van de koopovereenkomst. Ontbindt de curator de koopovereenkomst dan kan de waarborgsom worden uitbetaald aan de verkoper.

Het maken van heldere afspraken die op een duidelijke wijze worden vastgelegd in een koopovereenkomst is erg belangrjik. De notaris is bij uitstek dé deskundige op dit terrein om u hierin bij te staan.