Testament voor aanstaande echtgenote

Printvriendelijke versie

Hoe lang geleden heeft u uw echtgenoot of echtgenote in uw testament gezet? Was u toen al getrouwd of was u dat van plan? De formulering bij zogenaamde ‘voorhuwelijkse’ testamenten geeft nog wel eens aanleiding tot onduidelijkheden.

Zo speelde er onlangs een geval bij de rechtbank in Rotterdam. Een man had in 1986 zijn testament gemaakt. Hij benoemde zijn aanstaande echtgenote tot zijn erfgenaam. Het stel bleef 24 jaar samen, maar de trouwplannen belandden in de ijskast. Toen de man overleed vond zijn zuster dat de levenspartner van haar broer geen erfgenaam was, ze was immers nooit de officiële echtgenote geworden!

De rechter vindt dat het gebruik van de woorden ‘aanstaande echtgenote’ in het testament niet beslissend is. Veel belangrijker vindt hij de feiten en omstandigheden in deze zaak. Het leven van het echtpaar kenmerkt zich door allerlei gedragingen waaruit blijkt dat zij samenleefden als echtpaar en de intentie hadden dat te blijven doen. De rechter vindt dat er bij overlijden van de man nog steeds gesproken kan worden van een relatie die kan worden gelijk gesteld met huwelijk. De conclusie is dan ook dat de vrouw erfgenaam is en haar schoonzuster niet!

In dit geval loopt het dus goed af voor de achterblijvende vrouw. Maar haar man heeft vast niet de bedoeling gehad om zijn vrouw na zijn overlijden op te zadelen met een rechtszaak met haar schoonzuster. Hij had dit kunnen voorkomen door zijn testament niet te laten verouderen. Elke vijf jaar uw testament even doorspreken op ons kantoor is geen overbodige luxe. Wij kennen de wet en de wetswijzigingen en kunnen deze in harmonie brengen met veranderende omstandigheden in uw persoonlijk leven.

Heeft u voor uw huwelijk een testament gemaakt? Maak gerust een afspraak op ons kantoor dan controleren wij de tekst voor u.

Bron: Notamail 2014/153