Erfgenamen moeten allemaal meewerken

Printvriendelijke versie

Wist u dat alle erfgenamen hun medewerking moeten verlenen aan de verdeling van een erfenis? Als er één persoon buiten schot wordt gelaten is de verdeling niet geldig. Behalve als de verdeling wordt vastgelegd in een notariële akte. Dan is de verdeling in beginsel wel geldig, maar dan kan de overgeslagen persoon binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met de verdeling, alsnog eisen dat de verdeling ongeldig wordt verklaard.

Zo speelde er onlangs een geval bij het Gerechtshof in Den Haag. Vader en dochter regelden samen de erfenis van de overleden moeder, terwijl de zoon overal buiten bleef. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met wat er voor hem was beslist. De zoon spande een rechtszaak aan en de rechter gaf hem gelijk. De verdeling moest opnieuw!

Wilt u voorkomen dat achteraf blijkt dat de erfenis anders verdeeld had moeten worden? Dan is het raadzaam om voordat het geld en de spullen daadwerkelijk verdeeld worden, eerst alle betrokken erfgenamen voor akkoord te laten tekenen. Op die manier voorkomt u dat een paar erfgenamen hun deel al hebben opgemaakt op het moment dat een benadeelde erfgenaam zich gaat roeren.

Wilt u begeleiding bij de verdeling van een nalatenschap? Wij kunnen – op maat – advies geven over de meest praktische en juridisch correcte werkwijze! Een telefoontje is genoeg om een afspraak te maken.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 april 2014, GHDHA:2014:1867