Opdracht aan makelaar geen volmacht tot verkoop

Printvriendelijke versie

Al in 2009 heeft de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) uitgesproken dat de opdracht aan de makelaar om de woning te verkopen niet een volmacht tot verkoop inhoudt. Hij is dus geen vertegenwoordiger van de verkoper, maar de opdracht houdt alleen in het bemiddelen bij de verkoop. Door tussenkomst van een makelaar worden partijen met elkaar in contact gebracht om bij algehele overeenstemming een koopovereenkomst te sluiten.

Ook in het omgekeerde geval – als de makelaar van de koper aan de verkoper een bod namens de koper op de woning uitbrengt – is er nog geen sprake van totstandkoming van een koopovereenkomst. Het sluiten van de koopovereenkomst moet door partijen zelf gebeuren. De taak van de makelaar is om de communicatie tussen de onderhandelende partijen in goede banen te leiden.

In een zaak voor het Gerechtshof Amsterdam in oktober 2013 werd de uitspraak van de Hoge Raad gevolgd. Door de makelaar van de koper werd namens de koper per fax een bod op een pand uitgebracht. De verkoper gaat akkoord met het bod. Enkele dagen daarna wordt het bod door de koper weer ingetrokken. Na onderzoek door de koper was namelijk gebleken dat het pand moeilijk te verhuren was. De koper zag daarom van de koop af.

Omdat de verkoper het bod had geaccepteerd was hij van mening dat een koopovereenkomst tot stand was gekomen. Te meer hij er op vertrouwde dat de makelaar die het bod had uitgebracht, optrad als gevolmachtigde van de koper.

Het Gerechtshof oordeelde echter anders. Uit het optreden van de makelaar mag niet zonder meer worden afgeleid, dat hij de koper vertegenwoordigt. Het uitbrengen van het bod door de makelaar kan niet anders worden gezien als het voldoen aan een correct verlopende communicatie tussen partijen. Van de totstandkoming van de koopovereenkomst kan dan volgens het gerechtshof ook geen sprake zijn.

Dit kan echter ook anders uitpakken. Van belang daarbij is wat de schriftelijke opdracht aan de makelaar exact inhoudt. Twijfelt u over de gevolgen van de inhoud van de opdracht, laat deze dan door de notaris checken. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3252