Geen ongelijke verdeling afwikkelingskosten erfenis

Printvriendelijke versie

Iedereen weet dat het regelen van een erfenis een voedingsbodem voor conflicten kan zijn. Maar ook als de erfgenamen het met elkaar eens worden over de verdeling van geld en spullen, kunnen ze toch nog ruzie krijgen over de verdeling van de kosten.

Zo moest de kantonrechter onlangs toestemming geven om een akte te tekenen waarin een aantal broers en zusters de erfenis van hun vader verdeelden. Omdat het vermogen van één van de broers onder bewind was gesteld waren er voor hem extra kosten gemaakt. Bij onderbewindstelling moet immers een uitgebreidere afhandeling worden gevolgd. Deze kosten hadden de erfgenamen volledig van het erfdeel van hun onder bewind gestelde broer afgetrokken. De rechter was het daar niet mee eens, en oordeelde dat de kosten ten laste van alle erfgenamen moesten komen.

Wilt u niet dat er over relatief simpele vraagstukken onmin ontstaat bij de afwikkeling van een erfenis? Overweeg dan eens om vooraf advies in te winnen op ons kantoor. Daarmee kunt u veel onnodige tijd- en geldverspilling voorkomen, en daarnaast houdt u de familierelaties gezellig!

Bron: Notamail 2014/177