BV vist achter het net bij door bestuurder onttrokken geld

Printvriendelijke versie

In Nederland bestaan veel situaties waarin iemand via een holding bestuurder en aandeelhouder van een bv is. Daarin komt het ook vaak voor dat de holding – bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van de bestuurder – de aandelen in de bv overdraagt aan overige of nieuwe aandeelhouders. Vrijwel altijd verwijst de leveringsakte in die situaties naar het aangehechte aandeelhoudersbesluit, waarin het ontslag van de holding als bestuurder van de bv is vermeld. Gebruikelijk is dan dat in datzelfde besluit ook decharge aan de bestuurder wordt verleend voor het gevoerde beleid voor zover dat uit de boeken van de bv blijkt. Wat nu als later blijkt dat die bestuurder jarenlang voor zichzelf of andere bv’s geld heeft onttrokken aan de bv?

De bestuurders van de bv zullen in dergelijke gevallen geneigd zijn de ontslagen bestuurder aan te spreken en het onttrokken bedrag terug te vorderen. Het is de vraag of die vordering stand houdt. Met de verleende decharge doet een bv ook afstand van elk vorderingsrecht op grond van onbehoorlijk bestuur. Het gaat om professionele partijen, die een zakelijke overeenkomst sluiten en daarbij ook nog zijn bijgestaan door een notaris. De notaris maakt immers de leveringsakte van de aandelen en licht partijen daarbij voor over de consequenties.
De bv moet in dergelijke gevallen voldoende bewijs leveren om een rechter op andere gedachten te brengen. Dat lijkt vrijwel onmogelijk omdat de algemene vergadering van aandeelhouders van de bv aan de holding (ontslagen bestuurder) decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur tot datum ontslag. Het is dan aan de bv om gemotiveerd te stellen dat en waarom moet worden aangenomen dat die decharge geen betrekking heeft gehad op de onttrekkingen. Lukt dat niet of niet voldoende, dan maakt een dergelijke vordering geen kans.

Wilt u meer weten over het benoemen en ontslaan van bestuurders en de bijbehorende decharge? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/162; RBOVE:2014:3475