Tien jaar oud testament leidt tot rechtszaak

Printvriendelijke versie

Veel mensen hebben een oud testament. Een bezoek aan de notaris kost immers geld en als de familiesituatie simpel is, lijkt er geen noodzaak om één keer in de vijf à tien jaar het testament te herzien. Toch is de situatie niet altijd simpel!

Dat bleek wel in het geval van een moeder met twee zonen. Na haar overlijden in 2009 lazen zij in haar tien jaar oude testament, dat de ene zoon – bij wijze van straf – slechts zijn legitieme portie zou erven, als hij het testament van zijn moeder niet zou respecteren. De legitieme portie is de benaming voor het erfdeel waar een kind minimaal recht op heeft.

Tien jaar voor haar overlijden was dat een derde van het normale erfdeel van het kind. Door een wetswijziging in 2003 was de legitieme portie op het moment van moeders overlijden nog maar een vierde. De broers zijn het vanzelfsprekend niet eens over de omvang van het breukdeel, en raken in een langdurige rechtszaak verwikkeld. Eerst bij de rechtbank en vervolgens in hoger beroep bij het Hof te Amsterdam. Uiteindelijk bepaalt de rechter dat de zoon genoegen moet nemen met het kleinste erfdeel, volgens de laatste wijziging in de wet.

Het blijft in dit soort situaties natuurlijk altijd de vraag wat de moeder zelf zou hebben gewild. Maar dat zal niemand ooit nog te weten komen. Als de moeder regelmatig een korte afspraak met haar notaris zou hebben gemaakt, zou die haar hebben kunnen voorlichten over de gewijzigde wet. Wellicht had zij dan zelf haar testament aangepast en haar zonen een kostbare en emotioneel belastende, vijf jaar durende, procedure bespaard.

Hebt u uw testament de laatste jaren al eens laten beoordelen? Bel ons gerust voor een afspraak.

Bron: Notamail 2014/192