Niet meer op zoek naar slapende tegoeden

Printvriendelijke versie

Erfgenamen vragen zich regelmatig af of er niet méér banktegoeden zijn dan zij kunnen vinden. Het kan natuurlijk zijn dat deze vraag opkomt als de erfenis tegenvalt. Maar meestal speelt deze twijfel bij nalatenschappen waarbij de administratie wat minder goed op orde is.

Tot voor kort moesten alle banken aangeschreven worden om te vragen of de overledene er wellicht een rekening had. Een tijdrovend en kostbaar proces, dat nog wel eens achterwege werd gelaten als onzeker was of er wel een rekening gevonden zou worden.

Sinds begin augustus heeft de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwe service gelanceerd. Bij één digitaal loket kunnen erfgenamen en executeurs navraag doen naar alle tegoeden die de overledene op naam had staan. Op de website www.slapendetegoeden.nl moeten de aanvragers hun gegevens invullen en de verklaring van overlijden of de verklaring van erfrecht van de notaris uploaden. Als er bankrekeningen gevonden worden, krijgen zij bericht bij welke bank zij zich kunnen melden. Vervolgens zal elke bank een eigen procedure hebben om de gelden te kunnen opvragen.

Wilt u hulp bij het opvragen van tegoeden bij de bank of heeft u een verklaring van erfrecht nodig? Wij helpen u graag.

Bron: ANP, 5 augustus 2014