Oneerlijk beding in koopakte

Printvriendelijke versie

Als u een woning koopt, moet deze voldoen aan de eigenschappen die u als koper volgens de koopovereenkomst van deze woning mag verwachten. De verkoper is dan ook gehouden u als koper in te lichten over de gebreken die de woning vertoont. Zo hebt u de mogelijkheid om een begroting te laten maken van de eventuele herstelwerkzaamheden die aan de woning moeten gebeuren en kan hiermee ook rekening worden gehouden bij de bepaling van de koopsom voor de woning.

U kunt zich voorstellen dat de verkoper na eigendomsoverdracht niet zit te wachten op een eventueel schadevergoedingsclaim van de koper omdat de woning gebreken vertoont die het normale gebruik van de woning in de weg staat. Om dit te voorkomen wordt in de koopakte vaak een clausule opgenomen, waarbij koper verkoper nooit zal aanspreken op non-conformiteit van het verkochte. Kortweg gezegd komt het hier op neer, dat de koper bij ontdekking na eigendomsoverdracht van gebreken aan de woning de verkoper hiervoor niet meer aansprakelijk kan stellen.

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een dergelijke clausule in een koopakte alleen mag worden opgenomen als hierover tussen partijen is onderhandeld en koper hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan. In consumentenovereenkomsten, zoals een koopakte waarbij een particuliere koper is betrokken, wordt een dergelijke clausule op grond van de EU-richtlijn beschouwd als een oneerlijk beding. Door zo’n beding in de koopakte op te nemen waarover niet tevoren is onderhandeld, wordt de koper in een onevenwichtige (nadelige) positie gesteld ten opzichte van de verkoper.

Bent u van plan een woning te kopen en wilt u graag een juridische check laten verrichten op de inhoud van de koopakte? Maak dan gerust een afspraak. De notaris is dé deskundige op dit terrein.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 9 juli 2014, RBROT:2014:5758