Russische erfenis

Printvriendelijke versie

Bij echtscheidingen is er vaak onenigheid over erfenissen die één van de echtgenoten heeft gehad. Soms denken partners dat een erfenis van een lid van de schoonfamilie gedeeld moet worden, maar blijkt dit later niet het geval te zijn. Omgekeerd kan een erfenis ook juist gemeenschappelijk zijn zonder dat men daarop had gerekend.

In beide gevallen leidt de onzekerheid tot veel kans op stress en ruzie. In Nederland kunnen ouders dat voorkomen, door in hun testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen. De erfenis blijft dan privé van het kind en hoeft bij een echtscheiding niet gedeeld te worden, ook al is het kind in gemeenschap van goederen getrouwd.

Onlangs speelde er echter een bijzondere echtscheiding voor de rechter. Dee vrouw had een erfenis van haar Russische vader ontvangen. Haar ex-man vond dat ze de erfenis met hem moest delen. De Russische vader had geen testament gemaakt en dus was er geen uitsluitingsclausule opgenomen en viel de Russische erfenis volgens de man in het gezamenlijk vermogen van de echtgenoten.

De rechter was het niet met de man eens. Volgens de rechter kent men in Rusland geen uitsluitingsclausule en is een erfenis volgens het Russische recht voor de erfgenaam en niet tevens voor de echtgenoot. De Russische vader had dus nooit kunnen vermoeden dat zijn schoonzoon een deel van de erfenis op zou eisen. De rechter vindt dat de erfenis alleen aan de vrouw toekomt.

Spelen er in uw familie ook internationale aspecten? Voorkom dan dat uw nabestaanden te maken krijgen met kostbare adviestrajecten of procedures en laat u tijdig adviseren over de juiste vorm van uw testament. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Notamail 2014/209