Scheiden zonder rechter binnenkort mogelijk

Printvriendelijke versie

Wie wil scheiden kan binnen afzienbare tijd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht. Voorwaarden zijn dat het scheidende echtpaar het onderling eens is en er geen minderjarige kinderen zijn. Eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk, zo redeneert het kabinet op initiatief van staatssecretaris Teeven. Daar denken de rechters die ervaring hebben met echtscheidingen anders over.

Volgens de Raad voor de rechtspraak zullen mensen lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn. De ervaring is dat er achteraf toch problemen ontstaan over de gemaakte afspraken. Dan moeten er alsnog kosten worden gemaakt voor advocaat en rechtbank. Bovendien zijn er grote vraagtekens bij de erkenning van deze manier van scheiden in het buitenland. Het wachten is nu op het oordeel van de Raad van State.

Nu is bijstand van een advocaat en tussenkomst van de rechter bij echtscheiding nog verplicht. Dat gaat – als het wetsvoorstel wet wordt – vervallen voor echtparen zonder kinderen en voor echtparen met uitsluitend meerderjarige kinderen. Zij kunnen volstaan met een verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtscheiding wordt dan op zijn vroegst twee weken na indiening van het verzoek uitgesproken. Die termijn heeft de ambtenaar nodig om te kunnen onderzoeken of de scheidende partijen aan de voorwaarden voldoet.

In de praktijk blijkt dat scheidende echtgenoten het best met elkaar eens kunnen worden. Vaak echter blijkt dan achteraf dat dat vanuit een ongelijke positie was. Het gevolg is dat beiden uiteindelijk als kemphanen voor de rechter komen te staan. Zij hebben de gevolgen van hun keuzes niet overzien. Dat komt omdat er complexe zaken bij een scheiding komen kijken, zoals het eigen huis, hypotheek, levensverzekeringen, pensioenaanspraken, aanpassing van testamenten. En nog veel meer.
Voor mensen van buitenlandse komaf, die op deze manier naar Nederlands recht scheiden, is het nog maar de vraag of die scheiding in hun land van herkomst wordt erkend.

Wij kunnen u helpen bij alle juridische zaken die bij echtscheiding komen kijken, waaronder ook onroerend goed, eventuele huwelijkse voorwaarden en testamenten. Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, 8 september