Tijdelijke schenkingsvrijstelling niet verlengd

Printvriendelijke versie

Sinds 1 oktober 2013 is de eenmalige vrijstelling voor schenkbelasting verruimd naar
€ 100.000. Het moet dan wel gaan om schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop van een woning, voor onderhoud aan de woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Veel hebben mensen gebruik gemaakt van deze regeling.

De verruiming was bedoeld om aan kopers van woningen extra financiële ruimte te geven of om een extra aflossing te doen op de financiering van de woning.
Deze impuls aan de woningverkoop wordt echter per 1 januari 2015 beëindigd. De Minister van Financiën heeft in samenspraak met de Minister voor Wonen en Rijksdienst besloten deze regeling per 1 januari 2015 af te schaffen omdat de woningmarkt – zij het nog in beperkte mate – thans tekenen van herstel vertoont.

Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude eenmalige vrijstelling, die tot 1 oktober 2013 van toepassing was, te weten: € 52.281. Schenking voor de afbetaling van een restschuld blijft ook dan mogelijk. Het moet dan wel gaan om restschulden waarover renteaftrek mogelijk is. Dat wil zeggen dat de restschulden moeten zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018.

Alleen in 2014 kan de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling tot € 100.000 ook worden toegepast als daarmee restschulden worden afgelost die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Over deze oude restschulden is geen renteaftrek mogelijk.

Wilt u nog een schenking doen dan is het zaak dit nog in dit kalenderjaar te regelen. De notaris kan u alle ins en outs nader toelichten. U kunt hiervoor te allen tijde een afspraak maken met ons kantoor.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 september 2014, nr. AFP/2014/785 U