Huurder te laat met inroepen voorkeursrecht tot koop

Printvriendelijke versie

Startende ondernemers die een bedrijfspand nodig hebben voor de uitoefening van de onderneming en onzeker zijn over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming, besluiten vaak eerst bedrijfsruimte te huren. Gaat het de onderneming na enkele jaren voor de wind en is er voldoende eigen kapitaal dan kan worden besloten om het pand te kopen. Dat is ook de reden dat in de huurovereenkomst een voorkeursrecht tot koop wordt opgenomen. Wenst de eigenaar/verhuurder tot verkoop over te gaan, dan heeft de huurder een recht van voorkeur boven anderen om tot koop over te gaan.

In een procedure voor de Rechtbank Overijssel werd duidelijk dat de huurder zijn recht van voorkeur niet tijdig had ingeroepen en dus had verspeeld. X is eigenaar van een kantoorruimte en verhuurt dit aan ondernemer B. In het huurcontract is een recht van voorkeur tot koop voor de huurder opgenomen. In mei 2008 wordt de onderneming van X waartoe ook het kantoorpand behoort, ingebracht in een opgerichte bv X. In september 2008 wordt de huurder door X op de hoogte gebracht van de levering van het pand aan bv X.

Bijna 4 jaar later vordert de huurder schadevergoeding van X omdat het voorkeursrecht is geschonden. Volgens de Rechtbank is de huurder te laat met zijn reactie of zoals dit in juridische termen wordt genoemd: huurder heeft zijn rechten verwerkt. Sinds september 2008 heeft B niets van zich laten horen. Hij heeft verzuimd om kort na september 2008 protest aan te tekenen of op een andere wijze te ageren tegen de levering van het pand aan bv X .

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 26 maart 1999 blijkt dat het zwijgen van de huurder niet per definitie hoeft te betekenen dat de huurder zijn recht heeft verspeeld, Echter in dit specifieke geval heeft de huurder na september 2008 de huurnota’s zonder enig protest steeds op tijd betaald aan bv X. Daardoor mocht bv X er op vertrouwen dat de huurder heeft ingestemd met de levering van het pand aan bv X. De vordering tot schadevergoeding aan huurder wordt dan ook afgewezen.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het verlenen van een voorkeursrecht van koop? Laat u zich dan deskundig door ons adviseren. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Overijssel, 19 februari 2014, RBOVE:2014:1840