Hoe geef je een kunstwerk aan een museum?

Printvriendelijke versie

Mensen die tijdens leven een schilderij of ander mooi voorwerp aan een museum willen schenken, nemen meestal contact op met de conservator van het museum. De conservator is de aangewezen persoon om aan te geven of het stuk een plek zou kunnen krijgen in de collectie.

Ook voor mensen die overwegen om bij overlijden een kunstwerk na te laten aan een museum is het een aanbeveling om al tijdens leven met het museum in contact te treden. Vervolgens is het belangrijk om goed vast te leggen dat het kunstwerk na overlijden aan het museum moet worden afgegeven. U kunt dit vastleggen in een testament.

Als het kunstwerk geen grote waarde vertegenwoordigt, is het ook mogelijk een codicil op te maken. Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin u specifieke zaken kunt omschrijven die u aan iemand of aan een organisatie wil geven. Een veelgemaakte denkfout is dat het codicil geldig blijft als er daarna een nieuw testament wordt gemaakt. Dat is alleen zo als in het testament expliciet wordt opgenomen dat het codicil moet blijven bestaan.

Zo moest de rechter onlangs oordelen over een zaak waarin de overledene een kostbare zilveren rijzweep in zijn codicil voor een museum had bestemd. Hij had, bij wijze van aankondiging, het museum vast een kopie van het codicil gestuurd. Daarna wijzigde de man nog twee keer zijn testament, waarbij alle eerdere beschikkingen werden herroepen, en dus ook het codicil!

De rechter moest het museum helaas vertellen dat het codicil geen rechtskracht meer had en dat zij de zilveren rijzweep niet zouden krijgen.

Wilt u zeker weten dat uw codicil uitwerkt zoals u bedoelt, neem dan niet alleen als u uw testament wijzigt contact op met ons kantoor. Ook bij het wijzigen van uw codicil kunnen wij u vaak direct vertellen waar u aan moet denken.

Bron: NJF 2014/378, RBZWB:2013:3436