Onderhandse afspraak kan nietig zijn vanwege huwelijkse voorwaarde

Printvriendelijke versie

Echtparen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben daarin in veel gevallen een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. Daarmee spreken zij af dat alle eigendommen gelijk verdeeld worden bij het eindigen van het huwelijk. De laatste tijd hebben rechters zich nogal eens moeten uitspreken over de geldigheid van later opgemaakte onderhandse afspraken ter aanvulling op de huwelijkse voorwaarden. Uitkomst: als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn aanvullende onderhandse afspraken nietig.

Zo ook in een situatie waarin een echtpaar de aanvullende afspraak maakte dat bij een eventuele echtscheiding de woning van de vrouw buiten de finale verrekening wordt gehouden. Ook hier oordeelde de rechtbank dat deze afspraak een wijziging van de huwelijkse voorwaarden inhoudt en dus bij de notaris had moeten worden opgemaakt. Dat is nodig om partijen te behoeden voor wijzigingen door onkunde bij de een en/of feitelijk overwicht bij de ander.
De uitkomst zou anders kunnen zijn als de onderhandse overeenkomst zou zijn gemaakt in verband met een ophanden zijnde echtscheiding. Echter, als dat nergens uit blijkt ten tijde van het opmaken van de overeenkomst, kan de rechter daarin niet meegaan.

Wilt u meer weten over aanvullende afspraken op of wijziging van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/251; RBAMS:2014:6392