Interen op vruchtgebruikvermogen

Printvriendelijke versie

Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet mag interen op het vermogen.

Vruchtgebruiktestamenten zijn er in veel varianten. Soms mag de langstlevende interen op het geërfde kapitaal. Maar daarnaast zijn er ook veel testamenten waarin het anders is geregeld. De langstlevende mag dan wel in het huis blijven wonen en de rente van de banktegoeden gebruiken, maar het kapitaal moet in stand blijven. Meestal om dit voor de kinderen te bewaren. In tijden waarin de rente op bankrekeningen hoger was liepen minder mensen tegen problemen aan, maar nu de rente tegenwoordig veel lager is, hebben langstlevenden soms te weinig inkomen om van rond te komen.

Onlangs stapten een paar kinderen naar de rechter. Hun stiefmoeder kreeg een vruchtgebruik na het overlijden van hun vader. Omdat zij niet in haar levensonderhoud kon voorzien was zij al gaan interen op het kapitaal. De stiefkinderen zagen hiermee hun bezit verdampen en stelden dat in het testament geen mogelijkheid tot interen stond.

De rechter moest de kinderen gelijk geven. Als de overleden vader had gewild dat zijn tweede echtgenote zou kunnen interen op het kapitaal had hij dat expliciet moeten vastleggen in zijn testament.

Wilt u de verhoudingen tussen uw partner en kinderen glashelder regelen? Wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

Bron: Notamail 2014/278