Ruzie in de tent om uitschrijven bestuurders uit Handelsregister

Printvriendelijke versie

Er zijn in Nederland tal van ‘Vrienden van’ en Hulpfondsen voor verenigingen en stichtingen. Deze vrienden en hulpfondsen hebben zich ten doel gesteld de in hun naam genoemde organisaties financieel of materieel te ondersteunen. Soms gaat het mis in het bestuur van deze vrienden en hulpfondsen. Dat kan zo hoog oplopen dat de rechter er aan te pas moet komen.

De rechter werd onlangs geconfronteerd met een situatie waarin een van de drie bestuurders van een hulpfonds schriftelijk aan de andere twee bestuurders voorstelt om het gehele bestuur over te dragen. Direct daarop ontstaat een onderlinge maildiscussie over hoe het dan verder moet met het bestuur. De voorzitter roept vervolgens zijn medebestuursleden op voor een bestuursvergadering. Tijdens die vergadering verklaart hij dat de twee andere bestuursleden geacht worden niet langer bestuurslid te zijn. Hij leidt namelijk uit de voorafgaande maildiscussie af dat zij hun functies al ter beschikking hebben gesteld. De twee bestuursleden ontkennen dit. Ondanks dat laat de voorzitter hen uitschrijven uit het Handelsregister en schrijft twee nieuwe bestuurders in.

De twee uitgeschreven bestuursleden vinden de rechter aan hun zijde. Voor ontslagname door een bestuurder moet er sprake zijn van een ondubbelzinnige verklaring van de betreffende bestuurder waarin deze te kennen geeft zijn of haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Daarvan is in deze situatie geen sprake. De voorzitter kan daarom door de rechter gedwongen worden om mee te werken aan de herinschrijving van de twee uitgeschreven bestuursleden in het Handelsregister. Daarnaast kan de rechter in die omstandigheden de voorzitter ook dwingen om de inschrijving van de twee nieuwe bestuursleden weer ongedaan te maken.

Wilt u meer weten over de procedures bij het benoemen en ontslaan van bestuursleden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming en Recht, 22 oktober 2014