Uitkering levensverzekering voor ex-echtgenote?

Printvriendelijke versie

Als een levensverzekering uitkeert krijgt de persoon die als begunstigde op de polis staat vermeld een bedrag overgemaakt van de verzekeringsmaatschappij. Maar wat gebeurt er als de naam van de ex-partner nog op de polis staat?

De Rechtbank Midden-Nederland boog zich onlangs over een vergelijkbaar geval. Een man had bij de echtscheiding samen met zijn eerste vrouw een convenant gemaakt. In het convenant stelden zij zwart op wit vast dat de vrouw de recreatiewoning zou krijgen. De man zou alle rechten uit de levensverzekering krijgen. Hij vergat om dit ook bij de levensverzekeringsmaatschappij op de polis te laten aanpassen. De man vond vervolgens een nieuwe partner met wie hij een geregistreerd partnerschap sloot, in gemeenschap van goederen.

Toen de man overleed maakte de levensverzekeringsmaatschappij de hele uitkering over naar de ex-vrouw van de man. Zij stond immers als begunstigde op de polis! De tweede vrouw van de man had er op gerekend dat zij de uitkering zou krijgen. Zij vroeg de rechter een oordeel te geven.

De rechter keek naar de bedoeling die de man en zijn ex-vrouw hadden gehad toen zij hun echtscheidingsconvenant sloten. Daaruit bleek volgens de rechter dat de waarde van levensverzekering aan de man en niet aan zijn ex zou toekomen. De ex-echtgenote moest van de rechter het hele bedrag aan de weduwe uitbetalen.

Heeft u er voor gezorgd dat alle losse eindjes bij een scheiding zijn afgehecht? Wij lopen de valkuilen graag nog eens met u door om latere verrassingen te voorkomen.

Bron: Notamail 2014/273