Beloning curator, bewindvoerder en mentor aangepast

Printvriendelijke versie

De regels voor beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn aangepast. Momenteel stellen kantonrechters stellen de beloning vast op grond van bestaande landelijke richtlijnen Deze richtlijnen zijn echter niet bindend.

Tot voor kort kon het gebeuren dat curatoren, bewindvoerders en mentoren in verschillende arrondissementen verschillend werden beloond. Met de nieuwe uniforme regeling wordt dat voorkomen. De nieuwe regeling gaat uit van een forfaitaire jaarbeloning op basis van het aantal gewerkte uren. In bepaalde gevallen kunnen vertegenwoordigers aanspraak maken op een hogere beloning.

De nieuw vastgestelde beloningen zijn het gevolg van de gewijzigde wetgeving over curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De beloning moet worden betaald door de betrokkene. Als die dat niet kan betalen, moet de gemeente betalen. Met de nieuwe regels wordt niet alleen bereikt dat curatoren, bewindvoerders en mentoren naar behoren worden beloond, maar ook dat zij het werk voor de mensen die zij vertegenwoordigen op een goede manier kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over gezag, over het werk van curatoren, bewindvoerders en mentoren of over de criteria die gelden om mensen onder curatele, bewind of mentorschap te stellen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2014/624