Tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor woningen in aanbouw

Printvriendelijke versie

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat de verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 per 1 januari 2015 kan vervallen. Deze tegemoetkoming is volgens hem niet meer nodig, nu de woningmarkt weer in een rustig vaarwater is gekomen. Toch heeft de afschaffing van deze schenkingsvrijstelling voor enige opschudding gezorgd in de Tweede Kamer en is de staatssecretaris verzocht met enkele verzachtende maatregelen te komen.

Daarbij heeft de Tweede Kamer vooral gewezen op situaties waarbij schenkingen zijn bedoeld voor woning in aanbouw, die pas in 2015 worden afgebouwd.

Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris bij zijn besluit van 5 november 2014 het volgende goedgekeurd:
Van de verruimde schenkingsvrijstelling kan – onder voorwaarden – gebruik worden gemaakt als in 2014 een schenking is ontvangen voor een woning in aanbouw en een deel van de schenking wordt gebruikt voor de betaling van bouwtermijnen die pas in 2015 vervallen.
Daarbij moet onder meer aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
- de in aanbouw zijnde woning moet vóór 1 januari 2015 bij notariële akte aan de koper in eigendom zijn overgedragen;
- van het geschonken bedrag moet ten minste 10% in 2014 zijn besteed aan de verkrijging van de eigendom en/of het voldoen van de in 2014 vervallen termijnen;
- het restant van het geschonken bedrag moet in 2015 worden besteed aan het betalen van de nog te vervallen termijnen;
-alle overige bouwtermijnen moeten in 2015 vervallen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om nog gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 november 2014, BLKB2014/1865M (Staatscourant 2014, nr. 32842)