Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing

Printvriendelijke versie

Voor aankoop van woningen geldt een tarief van 2% overdrachtsbelasting. Daarbij maakt het niet uit door wie de woning wordt gekocht. Dit tarief is ook van toepassing bij verhuurde woningen, recreatiewoningen of bedrijfswoningen. Het gaat er om dat de onroerende zaak bestemd is voor bewoning. Voor bedrijfspanden en andere onroerende zaken geldt een tarief van 6%. Sinds de invoering (in 2011) van het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting zijn hierover diverse rechtszaken gevoerd.

Bij een recente rechtszaak voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 30 oktober 2014, betrof het een onroerende zaak die in 2013 in eigendom was overdragen. Het pand werd als kantoor verhuurd. Het pand had echter volgens het geldende bestemmingsplan een woonbestemming. Om het als kantoor te kunnen verhuren is door de gemeente in 2009 voor een periode van 5 jaar vrijstelling verleend om het pand voor zakelijke doeleinden te gebruiken. De koper is van oordeel dat hij over zijn eigendomsverkrijging slechts 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd.

De rechtbank is het niet met de koper eens. Vaststaat dat het pand is verbouwd tot kantoor, ook als kantoor in gebruik is en door de verbouwing naar zijn aard niet meer is bestemd voor bewoning. Bovendien was op het moment van de overdracht nog steeds de door de gemeente verleende vrijstelling op de bestemming “wonen” van toepassing, waardoor het pand als kantoor kon worden gebruikt.
Bepalend voor de toepassing van het overdrachtsbelastingtarief is de situatie op het moment van de overdracht. Dit leidt er toe dat het pand op het moment van de overdracht niet voor bewoning was bestemd en dus het tarief van 6% correct is toegepast. Dat het pand op eenvoudige wijze weer tot woning kan worden verbouwd, evenals het feit dat de periode van vrijstelling (5 jaar) binnenkort eindigt, doet hier niets aan af.

Wilt u bij aankoop van een pand er zeker van zijn welk overdrachtsbelastingtarief in uw situatie van toepassing is? Raadpleeg dan ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 oktober 2014, RBZWB:2014:7471