Slim schenken binnen 6 maanden voor overlijden?

Printvriendelijke versie

Het komt regelmatig voor dat mensen vlak voor overlijden bedenken dat zij schenkingen kunnen doen, zodat de erfgenamen erfbelasting ontlopen. Maar die vlieger gaat niet op. Er is namelijk een regel, waardoor alle schenkingen, binnen zes maanden voor overlijden gedaan, toch bij de erfenis opgeteld moeten worden.

Voor mensen die niet op de hoogte zijn van die regeling, leidt dat vaak tot grote teleurstellingen achteraf. Voor een boerendochter die vlak voor overlijden van haar vader landbouwgrond geschonken had gekregen, was die teleurstelling wel erg groot.

Zij had ruim € 4.000 schenkbelasting moeten betalen toen zij de landbouwgrond geschonken kreeg. Toen haar vader binnen zes maanden overleed en zijn erfenis werd verdeeld over diverse kinderen, bleek dat de kinderen geen erfbelasting hoefden te betalen. De dochter keek flink op haar neus, zij had de landbouwgrond beter kunnen erven, dan had zij geen erfbelasting hoeven betalen. Ze vorderde de betaalde schenkbelasting dan ook terug!

Het hof in Den Haag besliste echter dat de regeling is gemaakt om te voorkomen dat mensen, door vlak voor overlijden te schenken, erfbelasting gaan ontlopen. De dochter mocht de regeling niet omgekeerd uitleggen en kreeg de betaalde schenkbelasting dan ook niet terug.

Heeft u plannen om te gaan schenken? Wij spreken graag alle mogelijkheden met u door zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bron: V-N 2014/55.24