Ex-firmant draait ook op voor schulden van vof die tijdens zijn deelname zijn ontstaan

Printvriendelijke versie

Als u de vennootschap onder firma (vof) waarvan u firmant bent, vaarwel zegt, bent u nog niet van de firma af. U blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die tijdens uw firmantschap zijn ontstaan. Dat blijkt uit recente uitspraken van de kantonrechter en – in hoger beroep – het hof.

In de kern gaat het er om of overeenkomsten waaruit schulden zijn ontstaan al dan niet zijn aangegaan in de periode dat u firmant van de vennootschap was en nog niet was uitgetreden. Een uitgetreden firmant blijft na zijn uittreding tegenover schuldeisers van de firma hoofdelijk aansprakelijk voor die overeenkomsten.
Ook als het gaat om schulden die na uittreding zijn ontstaan, maar voortvloeien uit een overeenkomst die voor de uittreding is gesloten, kan de ex-firmant op die schulden worden aangesproken.

Wilt u die problemen voorkomen, dan kunt u het beste degene waarmee de firma de overeenkomst heeft gesloten, op de hoogte brengen van uw vertrek en meedelen dat uw compagnons de onderneming voortzetten. Een andere mogelijkheid is dat u de overeenkomst opzegt. Doet u dat niet, dan mag de schuldeiser ervan uitgaan dat hij zich nog steeds op u en uw voormalige partners kan verhalen. Het argument dat hij het handelsregister had kunnen raadplegen en daarmee had kunnen weten dat u geen firmant meer bent, houdt voor de rechter geen stand.

Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid of het voorkomen daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2014/307, GHSHE:2014:3642